BELEDİYE BAŞKAN MAAŞLARI

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 39 UNCU MADDESİ

                                         

a) 10.000’e kadar olan beldelerde

 70.000

b) 10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde

 80.000

c) 50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde

100.000

d) 100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde

115.000

e) 250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde

135.000

f) 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde

155.000

g) 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde

190.000

h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde

230.000

 

        Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir.

        Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez.

        Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır.

 

MESALA

 

Nüfusu 10.000’ in altında bir belediyede; 2004 yılında belediye başkanı seçilmiş evli, 1, 3 ve 13 yaşlarında üç çocuğu olan, eşi hiçbir yerde çalışmayan ve 8 yıl hizmeti bulunan 15.01.2005 tarihindeki 5289 sayılı Kanunla aldığı 1 derece ile 9/2 sine düşen, yani emekli aylığı keseneği göstergesi 630, ek göstergesi 1150 olan bir belediye başkanın ödenek hesabı aşağıdaki gibidir;

 

 

 

 

 

                      * 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000 gösterge rakamı üzerinden

 

01.07.2006 itibariyle brüt ödeneği 70.000X0.044745  

3.132.15 YTL.

Günlük meclis toplantısı huzur hakkı  3.132.15/30/3

34.80 YTL.

Aylık encümen başkanlığı 3500 x 0.044745 

156.60 YTL.

Aylık çalışmayan eş için     1500 x 0.044745

67.11 YTL.

Aylık 0-6 yaş grubu 500 x 0.044745

22.37 YTL.

Aylık 6 yaştan büyük çocuk için 250 x 0. 04373

11.18 YTL.

Aylık 0.044745 x Em. Ay. Kes. gösterge tutarı  630

28.18 YTL.

Ek gösterge 0.044745 x ek gösterge tutarı 1150

51.45 YTL.

Kıdem Aylığı 8 yıl x 20 x 0.044745

7.15 YTL.

Taban Aylığı 10000 x 0,55983

559.83 YTL.

5434/Ek 70

Ek göstergesi 2200 altı için 9500 x 0.40 x 0.044745

 

170.03 YTL.

Emekli Sandığı kesintisi matrahı

827.92 YTL.

Emekli Sandığı şahıs kesintisi  827.92  x %16

132.46 YTL.

Gelir Vergisi 3.132.15 – 132.46 x %27  ** tabloya dikkat

809.91 YTL.

Damga Vergisi  3.132.15  x % o.6

18.79 YTL.

** tablo :193 sayılı G.V.Kanunu Madde 103 – (Değişik: 30/3/2006 – 5479/1 md.)

Gelir vergisine tabi gelirler;

  7.000 YTL'ye kadar                                                                          % 15

18.000 YTL'nin 7.000 YTL'si için 1.050   YTL, fazlası                                 % 20

40.000 YTL'nin 18.000 YTL'si için 3.250 YTL, fazlası                                 % 27

40.000 YTL'den fazlasının 40.000 YTL'si için 9.190 YTL, fazlası                   % 35

oranında vergilendirilir.

Başkanın eline geçen net  ödenek :

(Meclis huzur hakkı, encümen huzur hakkı, eş ve çocuk yardımı hariç)

TOPLAM BÜRÜT-KESİNTİ=NET ELE GEÇEN

3.132.15-132.46 - 809.91- 18.79 =    2.170.99 YTL.

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !